Zaposleni

Predavači opće obrazovnih predmeta:

 • Pačariz Faik, prof. bosanskog jezika i književosti
 • Ružnić Kruško Maida, prof. bosanskog jezika i književosti
 • Delalić Selma, prof. bosanskog jezika i književosti
 • Tatarević Haseda, prof. bosanskog jezika i književosti
 • Abdagić Jasmina, prof. bosanskog jezika i književosti
 • Selmanović Lejla, prof. njemačkog jezika
 • Delić Arijana, prof. njemačkog jezika
 • Mujić Fikret, prof. njemačkog jezika
 • Misaljević Lejla, prof. njemačkog jezika
 • Toromanović Sabina. prof. engleskog jezika
 • Komić Selma, prof. engleskog jezika
 • Cinac Zerifa, prof. engleskog jezika
 • Salkić Rialda, prof. engleskog jezika
 • Ćehić Irena, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Ćehić Rifet, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Čataković Jasmin, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • Šarić Emir, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 • MA. Hodžić Senad, prof. matematike
 • Mulić Ermina, prof. matematike
 • Hadžirić Hasnija, prof. matematike i fizike
 • Hadžirić Sulejman, prof. matematike i fizike
 • Kapić Aida, prof. matematike i fizike
 • Sefić Mirela, prof. matematike i informatike
 • Huremagić Emina, prof. matematike i informatike
 • Osmanagić Jasmina, prof. matematike i informatike
 • Zećirević Amra, prof. matematike
 • Kapić Edina, prof. hemije
 • Žunić Elmana, prof. biologije
 • Ramić Mersiha, prof. geografije
 • Krupić Ljiljana, prof. sociologije
 • Beganović Remzo, prof. demokratije
 • Dervišić Zejna, prof. historije
 • Nuhanović Mirela, prof. historije
 • Ždralić Haris, prof. historije
 • MA. Ljubijankić Nermina, prof. vjeronauke
 • Čović Jasmina, prof. vjeronauke
 • Mujakić Suada, prof. vjeronauke
 • Mravović Adis, prof. vjeronauke
 • Dželalagić Nihad, dipl.ecc.
 • Felić Dženisa, dipl.ecc.
 • MA. Hebilović Alma, prof. psihologije

Predavači stručno-teorijskih predmeta mašinske i saobraćajne struke:

 • Abdagić Ismet, dipl.ing.
 • Topalović Hasan, dipl.ing.
 • Berberović Tatarević Kerima, dipl.ing.
 • Ljubijankić Edin, dipl.ing.
 • Halilović Mirvet, dipl.ing.
 • Hebilović Mehmed, dipl.ing.
 • Džehverović Muhamed, dipl.ing.
 • Ćoralić Esad, dipl.ing.
 • Harbaš Samir, dipl.ing.
 • Burzić Alfred, dipl.ing.
 • Sedić Damir, dipl.ing.
 • Topalović Emina, dipl.ing.
 • Topalović Haris, ba.ing. drum. saob.
 • Žunić Aladin, ba.ing. drum. saob.
 • Osmanagić Armin, ba. ing. drum. saob.
 • Hozanović Esad, ing. drum. saob.
 • Bajrić Enis, ba. ing. drum. saob.

Predavači stručno-teorijskih predmeta elektrotehničke struke:

 • Džajić idriz, dipl. ing. elektro
 • Samardžić Hazim, dipl. ing. elektro
 • Beširević Danijela, dipl. ing. elektro
 • Hadžić Hase, ing. elektro
 • Sedić Nedim, ba. tehn. odgoja i inf.
 • Buzaljko Almir, dipl. ing. tehn.

Predavači stručno-teorijskih predmeta tekstilne struke:

 • Ekmekčić Rašid, ing. tekstila
 • Baković Haris, dipl. ing. tekstila
 • MA. Delalić Alma, ing. tehn. tekstila

Predavači stručno-teorijskih predmeta struke uslužne djelatnosti:

 • MA. Jusić Semina, prof. estetike
 • Bajrić Ismeta, VKV majstor
 • Velić Mina, VKV majstor

Pomoćno tehničko osoblje:

 • Bajrić Mujaga
 • Šišić Safija
 • Osmanagić Razija
 • Rekić Maida
 • Silić Zineta
 • Delalić Hazim
 • Mujadžić Šefika