Tehničar računarstva ( EU VET )

R.br.PredmetBroj sati
I RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Historija2
6.Informatika2
7.Matematika4
8.Fizika3
9. Hemija2
10.Osnove elektrotehnike3
11.Osnove računarskih sistema4
14.Praktična nastava3
15.Vjeronauka2
II RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Historija2
6.Informatika2
7. Matematika4
8.Fizika3
9.Osnove elektrotehnike3
10.Programiranje3
11.Elektronika2
12.Električna mjerenja2
13.Praktična nastava3
14.Vjeronauka2
III RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Demokratija i ljudska prava2
6.Matematika3
7.Programiranje3
8.Elektronika2
9.Automatika2
10.Digitalna elektronika3
11.Mikroračunari2
12. Računarske mreže2
13.Web programiranje2
14.Praktična nastava 3
15.Vjeronauka2
IV RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Sociologija2
6.Matematika3
7.Programiranje3
8.Automatika2
9.Digitalna elektronika2
10.Mikroračunari3
11. Osnove ekinomike i poslovanja2
12.Baze podataka3
12Praktična nastava3
13. Vjeronauka2