Smjerovi

 U skladu sa koncepcijom srednje škole u Federaciji BiH, Unsko – sanskom Kantonu u JU ” I srednja škola” Cazin učenici stiču obrazovanje za stručna zvanja  IV stepena složenosti i za stručna zanimanja III stepena složenosti. JU ” I srednja škola” Cazin upisana je u Registar srednjih škola BiH pod rednim  brojem 14 od 25.04.2014.godine. Škola je jedna od pravnih sljedbenika bivšeg SŠC „Ibrahim Perviz” Cazin. Spada u red većih škola na području Federacije BiH.

U školskoj 2020/2021 godini upisani su učenici u okviru  pet struka za sticanje sljedećih zanimanja i stručnih zvanja III i IV stepena složenosti:

a) MAŠINSKA STRUKA :

b)  ELEKTRO STRUKA :  

d)  SAOBRAĆAJNA STRUKA

c) TEKSTILNA STRUKA

e)  USLUŽNE DJELATNOSTI