Konfekcionar tekstila-krojač

R.br.PredmetBroj sati
I RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Historija2
6.Informatika2
7.Matematika2
8.Fizika2
9. Hemija2
10.Biologija2
11.Geografija2
12.Tekstilna vlakna2
13.Osnove  tekstilne tehnologije2
14.Praktična nastava7
15.Vjeronauka2
II RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Ekonomika i org. poslovanja2
6. Matematika2
7.Estetsko oblikovanje tekstila i odjeće2
8.Konstrukcija odjevne i teške konf.3
9.Ispitivanje tekstila4
12.Praktična nastava7
13.Vjeronauka2
III RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Engleski jezik2
3.Njemački jezik2
4.Tjelesni i zdr. odgoj 2
5. Demokratija i ljudska prava2
6.Strojevi i uređaji u konfekciji2
7.Organizacija konfekcijske proizvodnje2
8.Konstrukcija odjevne i teške konf.2
9.Poznavanje tekstilnih materijala2
10.Praktična nastava14
11.Vjeronauka2