Frizer-vlasuljar

R.br.PredmetBroj sati
I RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Historija2
6.Informatika2
7.Matematika2
8.Fizika2
9. Hemija2
10.Biologija2
11.Higijena i prva pomoć2+1
12.Tehnologija zanimanja2
13.Praktična nastava7
14.Vjeronauka2
II RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Njemački jezik2
3.Engleski jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Ekonomika i org. poslovanja2
6. Hemija2
7.Biologija2
8.Tehnologija zanimanja2
9.Anatomija i fiziologija čovjeka2
10.Tehnologija materijala1
11.Estetika2
12.Praktična nastava9
13.Vjeronauka2
III RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Engleski jezik2
3.Njemački jezik2
4.Tjelesni i zdr. odgoj 2
5. Demokratija i ljudska prava2
6.Tehnologija zanimanja3
7.Tehnologija materijala2
8.Estetika2
9.Psihologija1
10.Praktična nastava14
11.Vjeronauka2