dana 09. februara “Zajedno za bolji internet”

Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day – SID) je međunarodni dan koji se na inicijativu Europske komisije globalno obilježava već dugi niz godina.
Dan sigurnijeg interneta 2021. godine u svijetu će se i ovaj put obilježiti pod sloganom „𝐙𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐳𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐣𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭“ (“Together for a better internet”) dana 09. februara/veljače. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava od 2011. godine na inicijativu udruženja „Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ MFS-EMMAUS, u organizaciji Centra za sigurni internet u BiH 1 , koji Vas ovim putem poziva da se pridružite obilježavanju ovog značajnog dana, te podržite aktivnosti u oblasti sprječavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju.
Vođen uspjehom prethodnih godina, Centar za sigurni internet u BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na internetu.
Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta i digitalnih tehnologija, koji će biti dostupan putem web platforme www.sigurnodijete.ba . Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a.

Ovom prilikom pozivamo sve učenike naše škole da dana 09. februara 2021. godine u periodu od 09:00 do 19:00 sati, posjete web platformu www.sigurnodijete.ba, te uzmu učešće na kvizu i osvoje lijepe nagrade.